Решение Директората МОФВ от 08.02.2021 г. о проведении чемпионата МО среди женских команд