Решение Исполкома МОФВ от 02.11.2020 г. по итогам чемпионата МО-2020 среди мужских и женских команд